Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων στις 20/01/2020 (Δείτε τα θέματα)

Written by on 19 Ιανουαρίου 2020

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας  που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93  (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ),  την 20ή του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την κατάρτιση Μητρώου Προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
 2. Περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας.
 3. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων
 4. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, για το έτος 2020.
 5. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2020.
 6. Περί συμπληρωματικής αποδοχής – κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 7. Περί απόδοσης ποσού 13.200,00 € στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2020, ως Δεκτικούς έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 2. Περί καθορισμού δόσεων τέλους Κοινοχρήστων Χώρων.

                                                                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
 2. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» .
 3. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος» .
 4. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .
 5. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .

96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background