Στο Σότσι της Ρωσίας ο Σίμος Κεδίκογλου

Written by on 26 Σεπτεμβρίου 2019

Στις εργασίες της 54 ης Συνάντησης της Επιτροπής Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων της  Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που διεξάγεται στην πόλη Σότσι της Ρωσίας το διάστημα 25 με 27 Σεπτεμβρίου 2019  θα συμμετάσχει ο Σίμος Κεδίκογλου ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ΟΣΕΠ.

Την Επιτροπή θα απασχολήσει κυρίως το θέμα των νομικών και πολιτικών απόψεων που αφορούν στις βασικές  προτεραιότητες ανάπτυξης του τομέα Μεταφορών στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου δεδομένου, ότι οι πολιτικές που αναπτύσσονται, στοχεύουν στην εγκαθίδρυση της κυριαρχίας ή της εξασφάλισης του ελέγχου του εθνικού χώρου και των συνόρων. Σε ό, τι αφορά στο  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα να σημειωθεί ότι παρέχει τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη χώρα, καλύπτοντας όλους τους τρόπους μεταφοράς- οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες διατροπικές- συνδυασμένες – εμπορευματικές σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 20 ετών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των σημαντικών αναμενόμενων επιπτώσεων του Σχεδίου, καθώς και των απαιτούμενων συμφωνιών και του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων  για την επιτυχή εφαρμογή του. Μεταξύ των στρατηγικών στόχων που έχουν καθοριστεί για τον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα είναι η επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και αποδοτικότητας στις δραστηριότητες του τομέα των Μεταφορών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η αξιοπιστία και αποδοτικότητα κόστους, η βελτίωση της Συνδεσιμότητας Μεταφορών με νησιά ή μεταξύ συμπληρωματικών μέσων μεταφοράς, όπως και η διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας του συστήματος μεταφορών.


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background