Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Χαλκιδέων

Written by on 9 Δεκεμβρίου 2020

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στην ειδική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, ο Ισολογισμός του Δήμου από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.  Ο ισολογισμός κατά την 31.12.2019 παρουσιάζει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, το σύνολο των υποχρεώσεων και το σύνολο των απαιτήσεων. Το σύνολο του ενεργητικού είναι 159.119.749,35 ευρώ και είναι ισόποσο με το σύνολο του παθητικού.

“Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε τον ισολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων της 31/12/2019, πρόκειται ουσιαστικά δηλαδή για τον ισολογισμό που αφορά χρονική περίοδο κατά τα ¾ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. 

Παρά το γεγονός όμως ότι κατά τα προηγούμενα έτη ο κάθε ισολογισμός δεν είχε καμία αλλαγή και βελτίωση ως προς τις παρατηρήσεις του, με διαιωνιζόμενα ουσιαστικά χρονίζοντα προβλήματα, στην έκθεση αυτή του Ορκωτού Λογιστή, αποτυπώνεται σαφέστατα η προσπάθειά μας ως Δημοτική Αρχή, να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι η πολυετής τους ύπαρξη τα καθιστά ιδιαιτέρως δυσεπίλυτα. Τα δε προβλήματα αυτά όπως η μη ύπαρξη αποθήκης και η μη καταγραφή ουσιαστικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου,  καθιστούν δυσχερές το έργο κάθε Δημοτικής Αρχής, εμποδίζουν τους ουσιαστικούς ελέγχους, και θέτουν την περιουσία του Δήμου, δηλαδή την περιουσία των δημοτών, σε κινδύνους.

Ιδιαίτερα ως προς την καταγραφή και κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, όπως ανέφερα και στο συμβούλιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού, είμαστε αντιμέτωποι με μία παθογενή κατάσταση, καθώς από τα 300 περίπου ακίνητα του Δήμου, τα οποία γνωρίζουμε, τα 100 τουλάχιστον δεν είναι καν καταχωρημένα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στα μισά σχεδόν οι καταχωρήσεις είναι εσφαλμένες και χρειάζεται διόρθωση. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα καταρχάς ως προς την υλοποίηση μεγάλων και μικρών έργων τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ειδικά ως προς τα μεγάλα έργα, αυξημένου προϋπολογισμού, όλοι γνωρίζετε ότι αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκτελεστούν από πόρους του Δήμου και η αναζήτηση χρηματοδότησης επιβάλλεται. Για την χρηματοδότηση λοιπόν από Ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως πχ για το Αντώνης Τρίτσης, απαιτείται η έκταση της γης στην οποία θα υλοποιηθεί το έργο να είναι δημοτική, η δε τίτλοι κτήσης να είναι τακτοποιημένοι και η εγγραφή στο Κτηματολόγιο ορθή. 

Έχει συσταθεί επιτροπή από αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό και να προλάβουμε τις στενές προθεσμίες για τις ενέργειες στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για μία δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ακινήτων αναζητούμε τίτλους κτήσης που τρέχουν δεκαετίες πίσω, απαιτείται επίσης ταυτοποίηση και έλεγχος όλων των στοιχείων και επίσης σε πολλές περιπτώσεις σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

Στόχος μας είναι να τακτοποιήσουμε και να κατοχυρώσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου Χαλκιδέων, ουσιαστικά την ακίνητη περιουσία των δημοτών μας. 

Σχετικά τώρα με την κινητή περιουσία και τα πάγια και αναλώσιμα, γνωρίζετε όλοι και ειδικά οι  παλαιότεροι σύμβουλοι,  ότι κάθε έτος στις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών είχαμε την παρατήρηση για την έλλειψη λογιστικής αποθήκης, η οποία επιβάλλεται για διαχειριστικούς λόγους, για τον ασφαλή έλεγχο και τη διασφάλιση της νομιμότητας. Παρόλα αυτά τίποτα δεν είχε γίνει κατά τα προηγούμενα έτη. Και αυτό αποτυπώνεται και στην παρούσα έκθεση του ορκωτού. 

Ειδικά θα σταθώ στην παρατήρηση ότι στο τέλος της χρήσης θα πρέπει να διενεργείται φυσική απογραφή και αποτίμηση των μη αναλωθέντων υλικών και εμφάνιση της αξίας τους στον Ισολογισμό και σας αναφέρω ότι, το έχουμε ήδη πράξει για το έτος 2019 και ήδη έχω δώσει σχετική εντολή για το έτος 2020, τώρα που κλείνει. Στο τέλος κάθε έτους θα διενεργούμε τη φυσική απογραφή που απαιτείται. Η καταγραφή αυτή θα γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου, όχι από αιρετούς. 

Ήδη από πέρυσι, από την αρχή της θητείας μας, στις 17/10/2019 έδωσα εντολή και διενεργήθηκε απογραφή των πάσης φύσεως υλικών και οχημάτων, όλων των αποθηκών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, η οποία και ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του 2019.

Στις 25/11/2019 επίσης έδωσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διαπίστωση της τέλεσης ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων από υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την απώλεια μηχανημάτων από το εργοτάξιο του Δήμου.  Σχετικά εκδόθηκε το από 24/2/2020 πόρισμα του αρμοδίου για τη διενέργεια της ΕΔΕ υπαλλήλου, στο οποίο διαπιστώθηκε η απώλεια 6 μηχανημάτων-οχημάτων (δυο μηχανημάτων έργου, δύο φορτηγών, ενός απορριμματοφόρου και μίας κλούβας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, την οποία έχετε στα χέρια σας.

Το πόρισμα αυτό της ΕΔΕ στάλθηκε στον κ.Εισαγγελέα, σύμφωνα με εντολή του, και προέκυψαν επίσης πειθαρχικές ευθύνες για έναν υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος παραπέμφθηκε για το λόγο αυτό ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, λόγω της σοβαρότητας του εξεταζόμενου παραπτώματος.

Επιπλέον, όπως επίσης γνωρίζετε στις 11/3/2020 κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός τυχόν υπευθύνου ενώπιον του κ.Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας για την πρόκληση ζημίας στο Δήμο Χαλκιδέων ποσού 393.055 ευρώ, σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου κίνησης από το Δήμο στον ΧΥΤΑ, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΦΟΔΣΑ, από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2019, χωρίς να έχει ο Δήμος καμία υποχρέωση προς τούτο, συμβατική ή άλλη. Η ποινική αυτή υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Για την ίδια υπόθεση στις 22/6/2020 έδωσα εντολή για τη διενέργεια  Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διαπίστωση της τέλεσης ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων από υπαλλήλους του Δήμου, η οποία ΕΔΕ δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. 

Όλες αυτές οι ενέργειές μας, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, καταδεικνύουν τις αρχές μας, τους στόχους μας και την πίστη μας στη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση.  

Σκοπός μας είναι η ορθή και νόμιμη λειτουργία του Δήμου, γιατί το πιστεύουμε, αλλά κυρίως γιατί το οφείλουμε στους πολίτες. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη δημοτική περιουσία, την ορθή διαχείριση πόρων και υλικών και την προάσπιση των συμφερόντων κάθε δημότη μας”, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή της η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. 


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background