Μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου, οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για βοηθητικούς χώρους – αποθήκες της κύριας κατοικίας, που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

Written by on 28 Απριλίου 2021

Υπενθυμίζουμε ότι, για όσους δημότες δεν έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης ενίσχυσης στον Δήμο Χαλκιδέων, για τους βοηθητικούς χώρους – αποθήκες της κύριας κατοικίας τους κι όχι της δευτερεύουσας, που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020,  η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
 3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
 4. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση πολυτεκνίας)
 7. Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή γνωμάτευσης Κ.Ε.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
 8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου φαίνεται άντληση των υδάτων (προαιρετικά, εάν υπάρχει)

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, στα παρακάτω Δημοτικά κτίρια:

 • Για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων: στο Δημαρχείο, επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους στη Χαλκίδα (2ος όροφος – Γραφείο Πρωτοκόλλου), τηλ. 2221355189
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων: στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων στο Βασιλικό (επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και Πολυτεχνείου), τηλ. 2221351801
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης: στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης (Κωνσταντινουπόλεως 80), τηλ. 2221351901

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων, είναι αναρτημένα το έγγραφο της Αίτησης και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα πρέπει να συμπληρωθούν.

                                                                                                                               


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background