Γιώργος Ψαθάς: Όρισε αντιδήμαρχο Υγείας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων την Σοφία Αφένδρα

Written by on 18 Μαρτίου 2020

Ο δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Σοφία Αφένδρα , ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαίων , με θητεία από 17/3/2020 έως και 16/3/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, καθ’ ύλην αρμόδια επί θεμάτων Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων , την έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας.
2). Τροποποιεί αναλόγως την υπ’ αριθμ. 116/2019 Απόφαση Δημάρχου , στο μέρος που αφορά τον ορισμό της ανωτέρω δημοτικής συμβούλου, ως εντεταλμένης συμβούλου .
3). Τροποποιεί αναλόγως την υπ’ αριθμ. 104/2019 Απόφαση Δημάρχου , στο μέρος που αφορά τον ορισμό του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Ματράκα, αρμόδιο για τα αντίστοιχα θέματα , που ασκούνται πλέον από την δημοτική σύμβουλο κα Σοφία Αφένδρα.
4). Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ματράκας Παναγιώτης.
5). Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background