Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η του Επιμελητηρίου Εύβοιας σχετικά με τα σημαντικότερα λάθη που γίνονται κατά την συμπλήρωση της υποβολής αίτησης των πληγέντων – από τις πλημμύρες του Αυγούστου 2020

Written by on 1 Οκτωβρίου 2020

Το Επιμελητήριο Εύβοιας επισημαίνει τα συνηθέστερα και σημαντικότερα λάθη που γίνονται κατά την συμπλήρωση της υποβολής αίτησης των πληγέντων – από τις πλημμύρες του Αυγούστου 2020 – για χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, (8.000 € για τις επιχειρήσεις και 5.000 € για τα φυσικά πρόσωπα).

Τα εν λόγω λάθη που έχουν ήδη επισημανθεί από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ) που επισκέφτηκαν τον νομό μας, είναι τα εξής :

α)  Μη σωστή συμπλήρωση της επωνυμίας και του ΑΦΜ

β) Τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν την αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

γ) Γίνεται υποβολή της αίτησης από επιχειρηματίες που οι επιχειρήσεις τους δεν είναι ενεργές.

Επισημαίνεται ότι, για την λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η συμπλήρωση ΜΟΝΟΝ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του v.1599/1986(Α΄75). Η ψευδής δήλωση επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η αίτηση υποβάλλεται έως  31/10/2020, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, ή απευθείας από το σύνδεσμο https://evia–aid.services.gov.gr και εναλλακτικά μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). ΦΕΚ 3711/7.9.2020.


96,5 fm

Το καλύτερο ραδιόφωνο της Χαλκίδας

Current track

Title

Artist

Background